- Klacht - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Bent u niet tevreden over onze werkwijze?

Hoewel wij onze uiterste best doen op een transparante en eerlijke wijze te werken, weten wij dat we niet altijd goed nieuws brengen. Mocht u niet tevreden zijn over onze werkwijze, vinden wij het belangrijk hiervan snel op de hoogte te worden gesteld. Op deze manier kunnen we samen kijken of het probleem kan worden opgelost. De drempel om een klacht in te dienen moet daarom zo laag mogelijk zijn.

Hoe wordt uw klacht behandeld

Binnen vier werkdagen na de ontvangst van een klacht ontvangt u van ons een eerste reactie.

Wij hebben de mogelijkheid uw klacht niet inhoudelijk in behandeling te nemen indien deze valt onder één van de volgende categorieën:
- Uw klacht is kennelijk ongegrond
- Uw klacht is van onvoldoende gewicht
- Uw klacht is reeds eerder door ons in behandeling geweest
- Uw klacht betreft een handeling van meer dan een jaar geleden
- Uw klacht is reeds in behandeling (geweest) bij een rechtelijke instantie
Indien wij uw klacht niet in behandeling nemen, ontvangt u ons besluit onder opgave van reden.

- Alle overige klachten
Indien wij uw klacht in behandeling nemen, hoort u hoe de klachtbehandeling zal geschieden. Het kan zijn dat u wordt verzocht om een schriftelijke toelichting. Bij complexe zaken kunnen wij u uitnodigen om gehoord te worden. Dit kan tijdens een hoorzitting plaatsvinden op ons kantoor of telefonisch door de behandelaar van uw klacht.

Indien uw klacht betrekking heeft op één van onze medewerkers, krijgt deze een kopie van uw klacht en zal ook deze worden gehoord.

Besluit
Binnen twee weken nadat we de klacht in behandeling hebben genomen, zullen wij ons besluit schriftelijk aan u kenbaar maken. In deze brief zal ondermeer worden vermeld:
- Een beeld van de vastgestelde feiten tijdens het klachtenonderzoek;
- Conclusie
- Indien uw klacht gegrond is verklaard, informatie over vervolgacties.
Indien besloten wordt de klacht nader te onderzoeken door een hoorzitting, wordt dit besluit u binnen twee weken kenbaar gemaakt. Het eindbesluit wordt binnen zeven dagen na de hoorzitting genomen.

Niet eens met klachtafhandeling?
Wij nemen geen hoger beroep in behandeling.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of met het door ons genomen besluit, kunt u uw klacht indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De Kamer van Gerechtsdeurwaarders is een onderdeel van de rechtbank Amsterdam en is belast met de tuchtrechtspraak voor (toegevoegd)gerechtsdeurwaarders. Een uitgebreide uitleg over deze procedure vindt u op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Indienen klacht

Als u als opdrachtgever, gerequireerde of derde een klacht hebt kunt u deze op verschillende manieren kenbaar maken:

- Telefonisch
Groenendaal & Van Krijl gerechtsdeurwaarders is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 & 12:30 uur en 13:00 & 16:30 uur. De medewerkers handelen indien mogelijk direct de telefonische klacht af. Indien dit niet mogelijk is, zult u worden verzocht uw klacht op schrift te stellen.

- Schriftelijk
U kunt uw klacht per post toesturen aan:

Groenendaal & Van Krijl gerechtsdeurwaarders
t.a.v. de directie
Postbus 6571
6503 GB NIJMEGEN

of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De afhandeling van schriftelijke klachten geschiedt door de directie.

Om uw klacht goed te kunnen behandelen verzoeken wij u tenminste de onderstaande gegevens te vermelden:
- Uw naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats
- Uw telefoonnummer en emailadres
- Een duidelijke omschrijving van uw klacht met indien mogelijk een vermelding van het dossiernummer
- Indien de klacht zich richt tegen een persoon de naam van deze persoon of het tijdstip waarop u deze hebt gesproken