- Motie tot invoering beslagregister - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Naar aanleiding van het onlangs verschenen onderzoeksrapport 'Paritas Passé' heeft het lid Hamer (PvdA) een motie ingediend met het verzoek aan de regering zorg te dragen voor een centraal beslagregister.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België kent Nederland geen centraal beslagregister. Hierdoor is het voor een schuldeiser vooraf niet mogelijk om zich - al dan niet via de gerechtsdeurwaarder - te laten inlichten over de verhaalspositie van een debiteur.

 

Bij invorderingstrajecten heeft een debiteur gemiddeld 16 crediteuren. Deze crediteuren laten zich bijstaan door verschillende gerechtsdeurwaarders. Door het gemis aan een centraal beslagregister verloopt de invordering ongecoördineerd, is het vrijwel ondoenlijk om met de debiteur een minnelijke regeling aan te gaan en worden er onnodig hoge kosten gemaakt.

De KBvG onderschrijft de eerder gedane aanbevelingen uit het evaluatierapport van de Commissie Van der Winkel tot invoering van een centraal beslagregister.