- Huisbezoek - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Soms is het niet voldoende om uw debiteur schriftelijk of telefonisch te benaderen. Als de belangen wat groter zijn, kan het verstandig zijn om uw klant door ons op het woon- of zaakadres te laten bezoeken. Het is zo direct duidelijk dat het u ernst is. Uw debiteur kan worden aangesproken op zijn of haar gedrag, er kunnen direct afspraken gemaakt worden en er kan een inschatting worden gemaakt van de verhaalspositie.