- Minnelijke Incasso - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

'Ieder z'n specialiteit'

Uw openstaande vorderingen kunnen door ons worden gepland. U hoeft daarbij niet te vrezen voor beschadiging van uw relatie: wij vinden het van groot belang op respectvolle wijze met alle partijen om te gaan.

Tijdens de incassofase zullen wij uw debiteur zowel schriftelijk als telefonisch benaderen om de openstaande vordering te betalen. Naast de hoofdsom, brengen wij de debiteur rente en incassokosten in rekening. Dit is het honorarium dat wij rekenen voor onze werkzaamheden. Wij werken niet met verborgen kosten, maar hanteren hiervoor uitsluitend de geldende tarieven. Bij een geslaagde incasso ontvangt u van ons de hoofdsom vermeerderd met het bedrag aan ontvangen rente.

Indien nodig staan onze juristen u bij om u te adviseren en het verweer van de debiteur te behandelen. Omdat zij dagelijks bezig zijn met het behandelen van incassogeschillen, herkennen zij de verhalen en voelen zij snel aan of een vordering te innen is.

In de meeste gevallen rekenen wij hiervoor overigens geen extra kosten. Indien uw zaak dermate complex is dat er meer tijd mee gemoeid is, brengen wij voor de uren van onze juristen een zeer concurrerend en transparant uurtarief in rekening. Uiteraard gebeurt dit enkel in goed overleg met u. Zo weet u waar u aan toe bent!