- Er is beslag gelegd op uw inkomen - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Omdat u niet hebt voldaan aan ons bevel, hebben wij beslag gelegd op uw inkomen of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht dit aan ons uit te betalen.

Zelf ontvangt u een verminderd bedrag, de beslagvrije voet. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van uw situatie maar bedraagt ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Wij berekenen uw beslagvrije voet naar aanleiding van de informatie die u ons hebt gegeven. Hier kunt u zelf de berekening uitvoeren. Klopt onze berekening niet? Stuur dan een kopie van de berekening met bewijsstukken terug zodat wij de gegevens aan kunnen passen.

BIJSLUITER LOONBESLAG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over het loonbeslag. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is beslag gelegd op uw inkomen of uitkering

Your wages or benefits have been garnished

Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet

Saisie sur salaire ou allocations

Maaş veya ödeneğiniz haczedildi